Муфты м/п АРЕ (обжим)

Муфта 16 АРЕ (обжим) 703L

Муфта 16 АРЕ (обжим) 703L

Код: 00000003933
232 /шт
Муфта 16х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 16х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000004075
144 /шт
Муфта 16х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L (А)

Муфта 16х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L (А)

Код: 00000014646
158 /шт
Муфта 16х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L

Муфта 16х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L

Код: 00000003420
149 /шт
Муфта 16х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L (А)

Муфта 16х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L (А)

Код: 00000013747
156 /шт
Муфта 16х3/4 в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 16х3/4 в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000009202
230 /шт
Муфта 16х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L

Муфта 16х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L

Код: 00000009201
211 /шт
Муфта 20 АРЕ (обжим) 703L

Муфта 20 АРЕ (обжим) 703L

Код: 00000003444
302 /шт
Муфта 20х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 20х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000003423
178 /шт
Муфта 20х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L (А)

Муфта 20х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L (А)

Код: 00000014647
202 /шт
Муфта 20х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L

Муфта 20х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L

Код: 00000003623
200 /шт
Муфта 20х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L (А)

Муфта 20х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L (А)

Код: 00000014158
209 /шт
Муфта 20х3/4 в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 20х3/4 в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000003424
205 /шт
Муфта 20х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L

Муфта 20х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L

Код: 00000003632
196 /шт
Муфта 20х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L (А)

Муфта 20х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L (А)

Код: 00000014159
217 /шт
Муфта 26 АРЕ (обжим) 703L

Муфта 26 АРЕ (обжим) 703L

Код: 00000003633
637 /шт
Муфта 26х1" в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 26х1" в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000003425
422 /шт
Муфта 26х1" н/р АРЕ (обжим) 701L

Муфта 26х1" н/р АРЕ (обжим) 701L

Код: 00000003422
363 /шт
Муфта 26х3/4 в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 26х3/4 в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000003426
335 /шт
Муфта 26х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L

Муфта 26х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L

Код: 00000003421
335 /шт
Муфта 32 АРЕ (обжим) 703L

Муфта 32 АРЕ (обжим) 703L

Код: 00000008983
957 /шт
Муфта 32х1" в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 32х1" в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000008801
583 /шт
Муфта 32х1" н/р АРЕ (обжим) 701L

Муфта 32х1" н/р АРЕ (обжим) 701L

Код: 00000008982
555 /шт