Муфты м/п АРЕ (обжим)

Муфта 16 АРЕ (обжим) 703L

Муфта 16 АРЕ (обжим) 703L

Код: 00000003933
295 /шт
Муфта 16 АРЕ (обжим) 703L (А)

Муфта 16 АРЕ (обжим) 703L (А)

Код: 00000014860
289 /шт
Муфта 16х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 16х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000004075
182 /шт
Муфта 16х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L (А)

Муфта 16х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L (А)

Код: 00000014646
192 /шт
Муфта 16х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L

Муфта 16х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L

Код: 00000003420
175 /шт
Муфта 16х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L (А)

Муфта 16х1/2 н/р АРЕ (обжим) 701L (А)

Код: 00000013747
184 /шт
Муфта 16х3/4 в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 16х3/4 в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000009202
230 /шт
Муфта 16х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L

Муфта 16х3/4 н/р АРЕ (обжим) 701L

Код: 00000009201
211 /шт
Муфта 20 АРЕ (обжим) 703L

Муфта 20 АРЕ (обжим) 703L

Код: 00000003444
386 /шт
Муфта 20 АРЕ (обжим) 703L (А)

Муфта 20 АРЕ (обжим) 703L (А)

Код: 00000015556
405 /шт
Муфта 20х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L

Муфта 20х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L

Код: 00000003423
227 /шт
Муфта 20х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L (А)

Муфта 20х1/2 в/р АРЕ (обжим) 702L (А)

Код: 00000014647
224 /шт