Краны ПНД ASTORE

Кран шар НР-ВР  20*1/2 ASTORE

Кран шар НР-ВР 20*1/2 ASTORE

Код: 00000008854
297 /шт
Кран шар НР-ВР 32*1 ASTORE

Кран шар НР-ВР 32*1 ASTORE

Код: 00000008856
366 /шт
Кран шар НР-ВР 40*1 1/4 ASTORE

Кран шар НР-ВР 40*1 1/4 ASTORE

Код: 00000008857
535 /шт
Кран шар НР-ВР 50*1 1/2 ASTORE

Кран шар НР-ВР 50*1 1/2 ASTORE

Код: 00000008858
640 /шт
Кран шар НР-ВР 63*2 ASTORE

Кран шар НР-ВР 63*2 ASTORE

Код: 00000008859
1004 /шт
Кран шар цанга  ВР 25*3/4 ASTORE (60шт)

Кран шар цанга ВР 25*3/4 ASTORE (60шт)

Код: 00000008861
395 /шт
Кран шар цанга  ВР 32*1 ASTORE

Кран шар цанга ВР 32*1 ASTORE

Код: 00000008862
480 /шт
Кран шар цанга  ВР 50*1 1/2 ASTORE

Кран шар цанга ВР 50*1 1/2 ASTORE

Код: 00000008863
851 /шт
Кран шар цанга  ВР 63*2 ASTORE

Кран шар цанга ВР 63*2 ASTORE

Код: 00000008864
1114 /шт
Кран шар цанга ВР 20*1/2 ASTORE

Кран шар цанга ВР 20*1/2 ASTORE

Код: 00000008860
378 /шт
Кран шар цанга ВР 40*1 1/4  ASTORE

Кран шар цанга ВР 40*1 1/4 ASTORE

Код: 00000008821
643 /шт
Кран шар цанга-цанга  20*20 ASTORE

Кран шар цанга-цанга 20*20 ASTORE

Код: 00000008865
600 /шт